LF hairs for Kikyo

+1

Bump

+1

Bump

+1

TT-TT bump

@Shizue Thank you so much!!

@Shizue Thank you!

᛫❥ ιғ yoυ wanт тo тrade or need anyтнιng, нere'ѕ wнaт ι нave~!♡

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1eoiIc1KN2XfsFVE3ZIgEZYvvDUWnVcEG